Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Annulering

Een overeenkomst met Budgetschilderij komt tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk of per email hebben bevestigd. De koper heeft het recht binnen 3 werkdagen na dagtekening van de order deze kosteloos te annuleren. 

Artikel 2: Afleveringstermijn

De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders met de koper is overeengekomen.

Artikel 3: Klachten en retourneren

De koper kan binnen 14 dagen na levering aangeven het schilderij te retourneren (zonder opgaaf van redenen), waarna de koper het schilderij binnen 14 dagen retourneert. In plaats daarvan kan de koper binnen 14 dagen na levering een klacht indienen. Indien Budgetschilderij de klacht van de koper niet redelijkerwijs en naar tevredenheid van de koper kan oplossen, heeft de koper het recht, binnen 14 dagen na afhandeling van de klacht, het schilderij voldoende gefrankeerd te retourneren. Na retournering vervalt de verplichting tot betaling van de factuur. Een eventueel gedane aanbetaling wordt binnen 7 dagen volledig terugbetaald. Uitzondering op het retourrecht zijn schilderijen die niet op deze website staan maar op speciaal verzoek worden gemaakt, bijvoorbeeld portretschilderijen van familieleden of huisdieren.

Artikel 4: Prijsgarantie

Budgetschilderij heeft, na totstandkoming van de overeenkomst, niet het recht om kosten- of prijsverhogingen door te berekenen aan de koper. Een door Budgetschilderij uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle prijzen genoemd op de site www.budgetschilderij.nl zijn in euro’s. 

Artikel 5: Betaling

Betaling dient te geschieden in euro’s, contant ter plaatse of door overmaking op bankrekening NL12INGB0004582666, in beide gevallen binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij dit schriftelijk of per email anders is overeengekomen. Na een betalingsherinnering van ons heeft koper nog 8 dagen het recht de factuur zonder prijsverhoging te voldoen. Hierna zal een aanmaning worden gestuurd, waarbij € 20,00 administratiekosten worden berekend. Bij niet-betaling van de aanmaning zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van rente en buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de koper. Bij grote orders kan Budgetschilderij een aanbetaling vragen, evenals bij bestelling van schilderijen die niet op www.budgetschilderij.nl staan.

Artikel 6: Privacy

Budgetschilderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, en om u te informeren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier kenbaar maken. 

Artikel 7: Toepasselijk recht

Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

Budgetschilderij, Knapzaksteeg 3, 3882 TG Putten (correpondentieadres, geen bezoekadres).

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Aanbieding

Gastenboek

  • 03-05-2018 - Wil graag opde hoogte blijven van uw schilderijen of nieuwsbrief
    Groeten...  lees meer
  • 09-04-2018 - Beste
    Schilderen jullie ook op vraag als ik een fotodoorgeef? lees meer
  • 28-03-2018 - Goedemiddag, ik heb een schilderij uit de familie van 29...  lees meer
Plaats een bericht
© 2007 - 2018 Budgetschilderij | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel