Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Annulering

Een overeenkomst met Budgetschilderij komt tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk of per email hebben bevestigd. De koper heeft het recht binnen 3 werkdagen na dagtekening van de order deze kosteloos te annuleren. 

Artikel 2: Leveringstermijn en leveringsgebied

De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk vooraf anders met de koper is overeengekomen. Ons leveringsgebied bestaat uit Nederland, België en Duitsland; in overleg is levering in andere West-Europese landen soms mogelijk, waarvoor een toeslag in de verzendkosten kan worden berekend.

Artikel 3: Klachten en retourneren

De koper kan binnen 14 dagen na levering aangeven het schilderij te retourneren (zonder opgaaf van redenen), waarna de koper het schilderij binnen 14 dagen retourneert. In plaats daarvan kan de koper binnen 14 dagen na levering een klacht indienen. Indien Budgetschilderij de klacht van de koper niet redelijkerwijs en naar tevredenheid van de koper kan oplossen, heeft de koper het recht, binnen 14 dagen na afhandeling van de klacht, het schilderij voldoende gefrankeerd te retourneren. Na retournering vervalt de verplichting tot betaling van de factuur. Een gedane aanbetaling wordt binnen 3 werkdagen volledig terugbetaald. Uitzondering op het retourrecht zijn schilderijen in een ander formaat dan de standaardformaten die bij elk schilderij zijn vermeld, schilderijen die niet op deze website staan, en schilderijen die op speciaal verzoek worden gemaakt, bijvoorbeeld portretschilderijen van familieleden of huisdieren.

Artikel 4: Prijsgarantie

Budgetschilderij heeft, na totstandkoming van de overeenkomst, niet het recht om kosten- of prijsverhogingen door te berekenen aan de koper. Een door Budgetschilderij uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Alle prijzen genoemd op de website www.budgetschilderij.nl zijn in euro's.

Artikel 5: Betaling

Betaling dient te geschieden in euro’s, contant ter plaatse of door overmaking op bankrekening NL08INGB0794838537, in beide gevallen binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij dit schriftelijk of per email anders is overeengekomen. Na uw bestelling ontvangt u een factuur voor een aanbetaling van 25%; het restant betaalt u na ontvangst van het schilderij. Voor grote opdrachten of voor schilderijen die niet op onze website staan kan een hogere aanbetaling worden gevraagd. Na een betalingsherinnering van ons heeft koper nog 8 dagen het recht de factuur zonder prijsverhoging te voldoen. Hierna zal een aanmaning worden gestuurd, waarbij € 20,00 administratiekosten worden berekend. Bij niet-betaling van de aanmaning zal een incassobureau worden ingeschakeld. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van rente en buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de koper, conform Nederlandse wetgeving. 

Artikel 6: Privacy

Budgetschilderij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, en om u te informeren. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op een andere manier kenbaar maken. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Artikel 7: Toepasselijk recht

Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 

Budgetschilderij, Knapzaksteeg 3, 3882 TG Putten (correpondentieadres, geen bezoekadres).

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

© 2007 - 2024 Budgetschilderij | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel